MUHTEŞEM MİMARİ

16/01/2012, by admin, in Uncategorized, 0 comments

Mimar Sinan ustanın özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın yönetiminde inşa ettiği yapıları sadece ülkemizin değil, dünyanın mimarlık tarihinde önemli yere sahiptir. Kanuninin divanında buyurduğu fermanı ise, padişahın mimariye bakışının ve bilincinin en açık kanıtı…

[articlequote]

CAHİL MİMARLARA İSTANBUL’DA İŞ GÖRDÜRÜLMEMESİNE DAİR

[color hex=”#EEE”] Hassa Mimarların başı Sinan’a hüküm ki, Rumeli’den ve sair yerlerden gelip neccariye ve bina ilminden haberleri olmayıp müşarunileyhin marifeti olmadan ellerine arşun alup mi’marlık edip na-ehil olmağla bina eyledikleri evlerin ekseriye ocakları tutuşup ihrak olduğun bildirdiğin ecilden buyurdum ki, Vusul buldukda bu babada mukayyed olup onun gibi bina ve dilgerlik ilminden haberi olmayıp ellerine arşun alup vech-i meşruh üzre mi’marlık eyleyenleri men edip senin ma’rifetin olmadan ol vechiyle na-ehil kimselere mi’marlık etdirmeyesin.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Fi 17 SAFER 980 27 Haziran 1572

-Divanda Topçular Çavuşuna Verildi- [/color] [/articlequote]

[background]
[background_image]http://yoldasmimarlik.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Edirnekapi_Mihrimah_Camii_7.jpg[/background_image]
[/background]